Školní stravování

Úřední hodiny paní Metelkové

po - pá6,30 – 7,30 a 12,30 – 13,30

Prosíme rodiče, aby nenarušovali výuku třetího ročníku v časech 7,30 – 11,30 hodin.

 

    Děkujeme za laskavé pochopení.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VYZVEDÁVÁNÍ OBĚDŮ první den nemoci dítěte

pouze v čase 11,00 – 11,15

 

V jiném čase vám nebude oběd vydán.

Prosíme, respektujte tento pokyn. Z důvodů hygienických a organizačních není možné Vám individuálně vyhovět.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· V naší škole se stravují děti mateřské školy, žáci základní školy a zaměstnanci.

 

· Naše školní jídelna nabízí domácí kuchyni – příprava jídel je především z čerstvých regionálních surovin, nepoužíváme práškové směsi, chemické přísady, dochucovadla….

 

· Zařazujeme hodně ovoce, čerstvé zeleniny, čaj podáváme pouze ovocný bez následného přislazení, pokud se objeví v jídelníčku džusy, jsou 100% přírodní bez konzervantů a ředíme je. Děti mají také možnost pít „kohoutkovou“ vodu, pokud o to ony nebo rodiče požádají.

 

· V jídelníčku se pravidelně objevuje celozrnné pečivo a chléb, cereálie, šunka s velkým obsahem masa, mléčné výrobky, luštěniny, zeleninová jídla.

 

· Dětem mateřské školy je zajištěno stravování 3x denně – dopolední svačina, oběd, odpolední svačina – celodenní pitný režim, dětem základní školy je to oběd + pitný režim o velké přestávce.

 

· Vaše námitky a připomínky zasílejte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cena stravného

 

Platba obědů dětí ZŠ – 25,- Kč/1 oběd (všichni žáci 1.-5. ročníku)

 

Platba obědů dětí v MŠ

Přesnídávka + nápoj         8,00 Kč

Oběd                               21,00 Kč

Svačina + nápoj               7,00 Kč

Celkem                           36,00 Kč

Za půldenní stravování 29,00 Kč (přesnídávka, oběd)

 

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí ve všední den (to znamená odhlášení na pondělí, musí být provedeno již v pátek)  den předem do 13.30 hod.

Pokud nestihnete dítě odhlásit ze stravování, můžete si pouze v první den neplánované absence vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (ne do skleněných nádob) pouze v době 11.00 – 11.15 hod.

Zdravé děti nemohou jídlo odebírat do jídlonosičů.

Odhlášení obědů

Telefonicky: 466 260 638                 
                     721 445 753 -   6.30 – 13.30 hod., SMS 24 hod.
Mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

 

1. Školní jídelna při Základní škole a mateřské škole se ve své činnosti řídí zejménavyhláškou 17/2015 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací.

2. Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí z mateřské školy a žáků ze základní školy. Mohou se zde stravovat i zaměstnanci školy (příspěvek z FKSP   5,-- Kč.)

3. Výše stravného činí v MŠ 36,00 Kč,  z toho připadá na dopolední přesnídávku 8,00 Kč, na oběd

21,00 Kč a na odpolední svačinu 7,.00 Kč, stravné pro žáky ZŠ činí 25,- Kč za oběd.

 Obědy se hradí v hotovosti (dle rozpisu) v kanceláři školy nebo převodem na účet.

4. Přihlašování a odhlašování stravy se provádí pracovní den předem do 13.30 hod.

Odhlásit strávníka ze stravování lze osobně, telefonicky 466 260 638 , 721 445 753 (mobil 6.30 – 13.30, SMS 24 hod), mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

5. První den neplánované nepřítomnosti strávníka je možné si tento den vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (ne do skleněných nádob) pouze v době 11.00 – 11.15 hod.

Strava je určena k okamžité spotřebě.

Zdravé děti a žáci nemohou jídlo odebírat do jídlonosičů.

 

6. Do školní jídelny odcházejí děti mateřské školy a žáci základní školy v doprovodu pedagoga (pověřeného pracovníka).

7. Obědy se vydávají  od 11.15 do 12.45.

8. Při čekání na jídlo zachovávají děti a žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

9. Pro jídlo si děti a žáci chodí na pokyn dohled vykonávajícího zaměstnance (většinou pedagogického pracovníka). Zároveň odnesou na určené místo použité nádobí a příbor. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky si děti a žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostor školní budovy.

10. Dohled vykonávající zaměstnanec sleduje chování dětí a žáků při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících se dětí a žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících dětí a žáků. Ihned nechá podlahu osušit.

11. Dojde-li k opaření strávníků nebo jinému úrazu, poskytne okamžitě první pomoc, dle zvážení (podle závažnosti situace) neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte/žáka  a provede zápis v Knize úrazů ("Záznamu o školním úrazu") dle písemného pokynu ŘŠ (vložen v Knize úrazů).

12. Zákonní zástupci dětí/žáků a jiní cizí návštěvníci mají zákaz vstupu do školní jídelny. 

 

 

Metelková Martina, vedoucí ŠJ                                      Mgr. Světlana Vacková, ředitelka školy                                    

Ve Dřítči, dne 1. září 2017                             

 

 

 

Vnitřní řád školní výdejny

1. Školní výdejna při Základní škole a mateřské škole Dříteč, okres Pardubice se ve své činnosti řídí zejménavyhláškou 17/2015 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací.

2. Školní výdejna zabezpečuje stravování dětí z mateřské školy. Mohou se zde stravovat i zaměstnanci školy (příspěvek z FKSP   5,-- Kč). Jídlo je dováženo ze školní jídelny na kárce. Doba převozu trvá cca 2 minuty. Teplé pokrmy jsou převáženy v termonádobách. Po přívozu do MŠ je změřena teplota pokrmu. V případě nižší teploty než + 60°C se pokrm dohřívá. Výdej stravy a pitný režim pro děti zajišťuje pracovnice výdejny.

3. Výše stravného činí v MŠ 36,00 Kč,  z toho připadá na dopolední přesnídávku 8,00 Kč, na oběd

21,00 Kč a na odpolední svačinu 7,.00 Kč.

 Obědy se hradí v hotovosti (dle rozpisu) v kanceláři školy nebo převodem na účet.

4. Přihlašování a odhlašování stravy se provádí pracovní den předem do 13.30 hod.

Odhlásit strávníka ze stravování lze osobně, telefonicky 466 260 638 , 721 445 753 (mobil 6.30 – 13.30, SMS 24 hod), mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

5. První den neplánované nepřítomnosti strávníka je možné si tento den vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (ne do skleněných nádob) pouze v době 11.00 – 11.15 hod.

Strava je určena k okamžité spotřebě.

Zdravé děti nemohou jídlo odebírat do jídlonosičů.

6. Obědy se vydávají  od 11.00 do 11.30.

7. Při čekání na jídlo zachovávají děti pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

8. Děti se stravují ve třídě u stolečků. Pro jídlo si chodí na pokyn dohled vykonávajícího zaměstnance (většinou pedagogického pracovníka). Zároveň odnesou na určené místo použité nádobí a příbor. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si děti  neodnášejí do šatny nebo jiných prostor školní budovy.

9. Dohled vykonávající zaměstnanec sleduje chování dětí  při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících se dětí

10. Dojde-li k opaření strávníků nebo jinému úrazu, poskytne okamžitě první pomoc, dle zvážení (podle závažnosti situace) neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte/žáka  a provede zápis v Knize úrazů ("Záznamu o školním úrazu") dle písemného pokynu ŘŠ (vložen v Knize úrazů).

11. Rodiče i cizí návštěvníci mají zákaz vstupu do prostor určených ke stravování dětí.

 

 

Metelková Martina, vedoucí ŠJ                                      Mgr. Světlana Vacková, ředitelka školy                                    

Ve Dřítči, dne 1. září 2017                                         

           

Provoz jídelny

Výdej obědů na hlavní budově Základní školy a mateřské školy 

  • MŠ 11.15 - 11.45 hodin
  • ZŠ 12.10 - 12.45 hodin

 

Výdej obědů na výdejně mateřské školy - v 11.00 hodin

 

Obědy lze hradit převodem na účet nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Metelkové dle rozpisu.

Na konci školního roku je provedeno vyúčtování - případný přeplatek je vyplacen rodičům nebo převeden do následujícího školního roku.


Neodhlášený nevyzvednutý oběd propadá.

Kontakt:

+ 420 466 930 380