Školní družina

Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte do školní družiny

 

Kritéria pro přijímání do ŠD

 

 

Ve školním roce 2018-2019 bude platba za jedno pololetí 450 Kč.  

Děti jsou ve školní družině  do 16,30.

 

 

Vedoucí vychovatelka: Aneta Podaná

Kapacita žáků: 25

 

 

 

20181119 13515520181012 07315320181009 132528z

 

O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy podle stanovených pravidel.

 

Přednost mají:
- nejmladší žáci (1. a 2. ročník),
Řád ŠD ke stažení zde.

 

 od 7,00 do 7,30, v případě potřeby (dle rozvrhu ZŠ) i v čase 7,00 - 8,30.

Provoz ranní školní družiny je od 7,00 do 7,30, v případě potřeby (dle rozvrhu ZŠ) i v čase 7,00 - 8,30.

A od 11:25  do 16,30.

 

Školní družina je součástí školy a sídlí v budově školy. Děti zde mohou prožívat příjemné chvíle každodenního pobytu ve škole se svými kamarády. Vedle běžných činností v souladu se zásadami režimu dne je u dětí různými formami posilováno estetické cítění, odpovědnost za sebe a své chování k ostatním dětem i k vybavení a zařízení ŠD.

Činnost ve školní družině:

  • dbáme na individuální potřeby každého dítěte (odpočinek, hra,...), využíváme pobytu venku a na školním i obecním hřišti, během činností posilujeme u dětí sebevědomí, psychickou pohodu a radost

Kontakt:

+ 420 466 930 380

Ředitelka školy:

+ 420606 631 763