Školní družina

Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte do školní družiny

 

Kritéria pro přijímání do ŠD

 

Ve školním roce 2019 – 2020 je úplata 450 Kč / pololetí.

Provoz školní družiny:

Ranní družina                    6,40 – 7,40

Odpolední družina          11,30 – 16,30

 

Vedoucí vychovatelka: Aneta Podaná

Kapacita žáků: 25

 

 

 

20181119 13515520181012 07315320181009 132528z

 
O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy podle
stanovených pravidel.

Přednost mají žáci 1. a 2. ročníku.

 

Řád ŠD ke stažení zde.

 

Školní družina je součástí školy a sídlí v budově školy. Děti zde mohou prožívat příjemné chvíle každodenního pobytu ve škole se svými kamarády. Vedle běžných činností v souladu se zásadami režimu dne je u dětí různými formami posilováno estetické cítění, odpovědnost za sebe a své chování k ostatním dětem i k vybavení a zařízení ŠD.

Činnost ve školní družině:

  • dbáme na individuální potřeby každého dítěte (odpočinek, hra,...), využíváme pobytu venku a na školním i obecním hřišti, během činností posilujeme u dětí sebevědomí, psychickou pohodu a radost

Kontakt:

+ 420 466 930 380

Ředitelka školy:

+ 420606 631 763