Facebook

Organizace dne

Organizace dne v MŠ

6.30 – 8.00                         MŠ se otvírá, děti se scházejí ve třídě,

spontánní aktivity dětí, dle vlastního zájmu se děti zapojují do činností nabídnutých paní učitelkou

 

(6.30 – 7.00)                      děti se schází v I. třídě MŠ, poté převádí p. učitelka děti z II. a III. třídy na hlavní budovu do II. třídy

(7.00 – 7.30)                    děti z III. třídy přicházejí do II. třídy a poté přecházejí se svou p. učitelkou do III. třídy

 

8.00 – 8.15, 8.30, 8.45      tělovýchovná chvilka, motivační činnost,

hygiena, příprava na svačinu

 

8.15 – 8.45                         II.  třída svačina, hygiena

8.30 – 9.00                         I.  třída  svačina, hygiena

8.45 – 9.00                        III. třída svačina, hygiena

 

9.00 – 9.45                      řízená činnost dle tematického celku týdne 

                                             anglická chvilka:   II. třída -  čtvrtek 9.30 - 9.45  hod.

                                                                                           III. třída - čtvrtek 10.00 - 11030  hod.

                                                            golf:                      III třída  - středa 10.30 - 11.15 hod.

                                               

9.45 – 11.15                     pobyt venku, hygiena

 

 

11.00 - 11.30                      I. třída oběd

11.15 – 11.40                     II. třída oběd

11.40 – 12.10                     III. třída oběd

 

 

11.30 - 12.00                      I.  třída hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě    domů

11.45 – 12.00                     II. třída hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě    domů

12.15 – 12.30                     III. třída hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě domů

 

12.00 (12.30) - 14.00          odpočinek

 

 

14.00 – 14.30                     oblékání, hygiena, odpolední svačina

 

14.30 – 16.30                  spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté paní učitelkou, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ

 

15.00                                  děti z I. třídy převádí p. učitelka do II. oddělení na hlavní budovu školy

 

15.30                                děti III. třídy převádí p. učitelka do II. oddělení

 

 

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

 

Kontakt:

+ 420 466 930 380

Ředitelka školy:

+ 420606 631 763