Facebook

MŠ 3. třída - Třídní plán pro rok 2018/2019

Třídní vzdělávací plán 2018/19

 

3. třída – Želvičky

 

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

 

Charakteristika TVP

Každý blok je zpravidla motivován pohádkou, která bude prolínat činnostmi. Pohádka děti seznámí s různými druhy postav, ukáže důsledky chování a prostřednictvím reflexe děje je může seznámit se základy morálních hodnot. Čtení pohádky bude následováno prací s textem a různorodými činnostmi navazující na pohádku. Hlavním záměrem je nabídnout dětem všestranné aktivity a podnětné prožitky pro podporu jejich komplexního rozvoje.

 

Zaměříme se:

 • Vytváření prostoru pro tvořivost, samostatnost, základy zodpovědnosti
 • Rozvíjení komunikačních dovedností
 • Pohybové aktivity podporující obratnost a zdravý tělesný vývoj
 • Rozvíjení schopnosti spolupracovat prostřednictvím kooperativních činností
 • Rozvíjení sociálních dovedností a seznamování s morálními hodnotami
 • Rozvíjení grafomotorických činností (jemná a hrubá motorika)
 • Prohlubování poznatků o přírodě
 • Bezpečné prostředí

 

ZÁŘÍ

Téma: Školička barvička je barevná kytička

Podtéma:

 • Hurá, školka nás volá (moje jméno, třída, značka, místo, vlastní já, sebeobsluha, hygiena, bezpečný pohyb, poznávání okolí MŠ) 1. týden
 • Moji noví kamarádi (tvorba třídních pravidel, bezpečný pobyt, poznávání se navzájem, přání a potřeby druhých, navazování přátelství, motivace pohádkou Domeček ) 2. týdny
 • Tady bydlím já a moje rodina (místo, kde bydlím, role členů v rodině) 1. týden

Projekt: Můj domov

G = uvolňování ruky – čáry, máry, bloudění lesem

M = číselná řada 1 – 10, čtverec (moje značka), tvoření cest v prostoru

L   = abeceda (počáteční hláska mého jména), opis jména, antonyma, samohlásky, M, B, P

S/Z = sluch – rytmizace slov, rozlišování znělosti – dítě-nitě, zrak – Kimovy hry – zapamatování si viděných předmětů

Pohyb = různé obměny chůze, skoky, tělovýchovné hříčky – Nahoru, dolů, Zrcadlo, Kuba řekl, zdravotní cviky pro rozvoj správného držení těla a posilování svalů – cvičení s kapkou

 

 

ŘÍJEN

Téma: Podzimní putování

Podtéma:

 • Malíř podzim kreslí v přírodě (proměny přírody, počasí, barvy, znaky, činnosti motivované podzimem, měsíce, dny) 1 týden
 • Sbíráš, sbírám, sbíráme na poli i v zahradě (plody podzimu, motivace pohádkou Kamarádi v kožíšku) 1 týden
 • Co nám les nadělil (stromy, plody, sběr přírodního materiálu, smysly, motivace pohádkou o Smolíčkovi) 1 týden
 • Podzimní strašení (Halloween) 1 týden

Projekt: Jablko

G = svislé čáry – déšť, vybarvování pozadí, kružnice - letokruhy

M = moje míra – porovnání vlastní výšky dle počtu jablek, záznam, třídění předmětů dle daného kritéria – tvoření skupin

L = D, T, N (zubodásňové), K, G, CH (měkkopatrové), OU, AU, homonyma – slova stejně znějící s rozdílným významem, synonyma – slova podobně znějící stejného významu

S/Z = sluch – rýmování, zrak – skládanky z několika částí, sledování linie mezi ostatními liniemi

Pohyb = seznamování s overbally, střídání jednotlivých postojů a poloh dle slovní instrukce

 

 

LISTOPAD

Téma: Foukej, foukej větříčku

Podtéma:

 • Draka nehledej jen v pohádkách (počasí – déšť, vítr, emoce) 1 týden
 • Vlaštovičko, leť (příprava živočichů na zimu, znaky ptáků) 1 týden
 • Lékaře se nebojíme (pohádka Pepíček se bojí paní doktorky, moje tělo a jeho funkce) 1 týden
 • Bacil není můj kamarád (podpora zdraví a zdravého životního stylu) 1 týden

Projekt: Zdravé zoubky

G = horizontální čára zleva doprava

M = vzájemná poloha dvou objektů (před, za, vedle, pod, nad, vpředu, vzadu)

L = V, F (retozubné), L, popis obrázku, opakování řady slov

S/Z = sluchové rozeznávání zvuků předmětů, hlasů kamarádů, zrak – skládání puzzlí, dokreslování objektů – obrázků dle vzoru, vkládání tvarů do shodných otvorů

Pohyb = překážkové dráhy, cvičení s židličkou, tyčemi, jemná motorika – cvičení s prsty, dlaněmi

 

 

PROSINEC

Téma: Vánoční čas

Podtéma:

 • Čerte, čerte, čertíku 1 týden
 • Z pohádky do pohádky (O perníkové chaloupce) 1 týden
 • Vánoční čas (atmosféra, obdarování, tradice, vánoční příběh O Ježíškovi) 1 týden

G = šikmá čára

M = geometrické tvary

L = BĚ, PĚ, MĚ, VĚ, vyhledávání písmen, významové kategorie – koulička, zvonek = vánoční ozdoby…, zapamatování si textu

S/Z = sluch – rozeznávání nástrojů dle barvy zvuku, rytmizace slov – rozklad slov na slabiky, zrak – vyhledávání známého objektu na pozadí, opakování určitých vzorů při řazení

Pohyb: akrobatická cvičení (převaly, kolébka, svíčka, kotoul)

 

 

LEDEN

Téma: Ledové království

Podtéma:

 • Kdepak ptáčku hnízdo máš 1 týden
 • Postavil jsem sněhuláka (dle počasí, pokusy s vodou – skupenství, hry se sněhem, kalendář počasí, sledování venkovní teploty) 1 týden
 • Až já budu velká, bude ze mě… (motivováno pohádkou O třech prasátkách, pohádka v próze a poezii, dramatizace veršované pohádky, doplnit o druhy materiálů předmětů kolem nás) 2 týdny

Projekt: Postavíme dům

G = žebřík, horní a dolní zátrh

M = třídění, tvoření skupin (dle velikosti, barvy, druhu)

L = Ď, Ť, Ň, dějová posloupnost, přechylování – lyžař-lyžařka

S/Z = sluch – vyhledávání a tvoření rýmů, určování počtu slabik ve slově, krátká, dlouhá slova – myš – myška, sníh – sněhulák…, zrak – odlišit obrázek v řadě lišící se detailem, řazení prvků zleva doprava

Pohyb: skoky, výskoky, přeskoky, cvičení s kroužky

 

 

ÚNOR

Téma: Poznáváme svět

Podtéma:

 • Co děláme celý den a celý rok (časové vztahy ve spojení s činnostmi, dny v týdnu, měsíce, znaky ročních období) 2 týdny
 • Děti, pozor, červená (dopravní prostředky, značky, bezpečnost v dopravním provozu) 1 týden
 • Maškarní dovádění (karneval) 1 týden

Projekt: Úraz není náhoda

G = čára všemi směry od středu do středu, horní, dolní oblouk

M = porovnávání – více, méně, (o kolik) stejně

L = C, S, Z, rozklad slov na slabiky, určování počtu slabik ve slově, dlouhé, krátké slabiky, jednotné, množné číslo

S/Z = sluch – opakování rytmických struktur, zrak – hledání rozdílů na obrázku

Pohyb: cvičení s padákem

 

 

Březen

Téma: Hřej sluníčko, hřej

Podtéma:

 • Půjdu k zápisu (znát své jméno, adresu, hra Na školu) 1 týden
 • Příroda se probouzí 1 týden (motivace pohádkou Jak včelička zachránila králíčka)
 • Vstávej semínko, holala (pokusy se semeny, hra: Malí zahradníci, první jarní květiny) 1 týden
 • Domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata 1 týden

Projekt: Včela

G = ostré zuby

M = pravá, levá

L = Č, Š, Ž, pojmenování charakteristické vlastnosti – citrón – kyselý, zelená jako tráva.., tvoření jednoduchých vět s daným podmětem, slovesa – co dělají

S/Z = sluch – sluchové pexeso, počáteční hláska ve slově, probuď se na hlásku.., zrak – vyhledávání objektů v obrázcích, přiřazování – stíny

Pohyb: cvičení s míčky, hody míčem do dálky, výšky, na cíl, odrážení – basketball

 

 

Duben

Téma: Moje zvířátko, kde má domov

Podtéma:

 • Domácí zvířata a jejich mláďata (pes přítel člověka, význam psovod, živé pexeso – mláďata, zvířecí figura) 2 týdny
 • Zvířátka ve volné přírodě (motivace pohádkou O koblížkovi) 1 týden
 • Zvířátka celého světa 1 týden

Projekt: Velikonoce - slepice

G = klička horní, klička dolní

M = třídění dle požadovaného znaku, vpravo nahoře, vlevo dole…diktát, malý, velký, stupňování

L = R. Ř, malované čtení J. Havel, pravdivost, nepravdivost tvrzení, doplňování vět, řešení situací

S/Z = sluch - zvuky zvířat, zrak – co jsem viděl na obrázku, didaktické hry – barvy, tvary – procvičování paměti

Pohyb: změny poloh, akrobatická cvičení, taneční kroky – cval, otočky, taneční improvizace, cvičení se stuhou

 

 

Květen

Téma: Kytička pro maminku

Podtéma:

 • Moje maminka má svátek (anketa Moje maminka, výroba dárků, pásmo písní a básní na téma Maminka, pohádka O Červené Karkulce) 2 týdny
 • Máma + táta = MÁTA (anketa Co všechno dělá maminka, tatínek, výroba dárku pro tatínka) 1 týden
 • Maminčina zahrádka (pozorování rozkvetlé přírody, význam hmyzu) 1 týden

G = klička boční, plynulé vedení čáry zleva doprava

M = opis číslic, číselná řada – doplňování chybějících čísel, sudoku

L = Č, Š, Ž, C, S, Z, grafický záznam – počet slabik ve slově, dlouhé, krátké slabiky, skládání slov – h-a-d = had, Čtveřice obrázků – popis děje jednoduchou větou

S/Z = sluch – básně, písně s hrou na tělo a rytmickými nástroji, zrak = opakování určitých vzorů při řazení – maminčiny korále, tatínkova košile

Pohyb: hudebně – pohybové hry

 

 

Červen

Téma: Náš svět

Podtéma:

 • Je nám dobře na světě (oslava MDD, soutěže, hry, vědomostní hra Na bonbónkáře, loučení s předškoláky) 2 týdny
 • Naše krásná planeta (rozvíjení ekologického cítění) 1 týden
 • Tajemný vesmír 1 týden

Projekt: Rok mýma očima

G = opakování grafomotorických schopností

M = jednoduché sčítání prvků od 1 do 5

L = logopedický maraton – stanoviště s logopedickými úkoly, hříčkami…

S/Z = sluch – kdo je v krabici – poznávání kamaráda dle hlasu, zrak – Kimovy hry

Pohyb: pohybové hry, překážkové dráhy apod.

4 týdny

 • Hrnečku, vař – činnosti motivované pohádkou (navázaní na potraviny a nápoje, Zdravá abeceda)
 • Neposlušný zoubek – co škodí, jak o zuby pečovat
 • Bílá zima (proměny přírody, počasí, znaky, pokusy, zimní hrátky dle situace, péče o ptactvo)
 • Maškarní dovádění

G = žebřík, zuby, čára všemi směry

M = porovnávat a řadit dle velikosti, dle hmotnosti, dle objemu, je to pravda nebo lež

L = C,S,Z – sykavky, tvoření vět s danými slovy, antonyma, přechylování – lyžař – lyžařka, čtení dle obrázků

S/Z = sluch – počáteční hláska ve slově, zrak – puzzle, vkládání tvarů

Pohyb: cvičení s obručemi (sněhové vločky), taneční improvizace, poskoky, cval

Kontakt:

+ 420 466 930 380

Ředitelka školy:

+ 420606 631 763