Facebook

MŠ 3. třída - Měsíční plán

MĚSÍČNÍ PLÁN

DUBEN

TÉMA: MOJE ZVÍŘÁTKO, KDE MÁ DOMOV

PODTÉMA:

  • domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata (seznamování s významem, užitkem zvířat, jejich podmínkami k životu, poznávání mláďat) 2 týdny
  • zvířata ve volné přírodě - motivováno pohádkou O koblížkovi (vyhledávání informací na internetu, v encyklopediích, poznávat charakteristické rysy jednotlivých zvířat, les je jejich domovem a proto ho chráníme) 1 týden
  • Velikonoce - svátky jara (poznávání tradic, zvyků v naší zemi, rozvíjení fantazie při tvořivých činnostech na téma Velikonoce, od kuřátka ke slepici - vývoj, vše o slepici)

grafomotorika = vlnovka, horní a dolní klička

předmatematické činnosti = vpravo nahoře, dole, uprostřed - zakresli dle diktátu, třídění dle požadovaného znaku

logopedie = procvičení hlásky R Ř, Malované čtení J.Havel, hra s bzučákem -určování dlouhých, krátkých hlásek ve slabikách

sluch = poznávat zvuky zvířat

zrak = vyhledávání stejných tvarů

pohyb = změny poloh dle signálu, cvičení s gymbally, překážkové dráhy s nošením předmětů

Kontakt:

+ 420 466 930 380

Ředitelka školy:

+ 420606 631 763