Facebook

MŠ 2. třída - Třídní plán pro rok 2018/2019

TŘÍDNÍ PROGRAM

pro školní rok 2018/2019

II. třída

ZÁŘÍ

Školička Barvička je barevná kytička

 • Hurá, školka nás volá1 týden
 • Moji noví kamarádi2 týdny
 • Tady bydlím já a moje rodina1 týden

G = rozvoj jemné motoriky – mačkání, prstové hry                  L = M, B, P

Zaměření na prosociální chování                                               M = pojmy, vztahy – méně, více, stejně

ŘÍJEN

Foukej, foukej větříčku

 • Co nám les nadělil1 týden

Podzimní putování

 • Sbíráš, sbírám, sbíráme na poli i v zahradě2 týdny

Podzimní putování                                                                 1 týden

            Podzimní strašení                                                 

M = třídění prvků podle barvy                        L = popis prvků na obrázku, reprodukce říkanky

G = svislá čára, kruh                                     M =vztahové pojmy

LISTOPAD

Podzimní putování

 • Malíř podzim kreslí v přírodě1 týden

Foukej, foukej větříčku

 • Bacil není můj kamarád           1 týden
 • Lékaře se nebojíme                                                      1 týden

Vánoční čas

 • Z pohádky do pohádky2 týdny

G =opakování svislá čára                   M = seznámení s číselnou řadou - pomocí   říkanek                                                                                                                                                         

L = O, U                                                                               S/Z = zraková paměť

PROSINEC

Vánoční čas

 • Čerte, čerte, čertíku1 týden
 • Čekáme na Ježíška2 týdny

G = rozvoj jemné motoriky -kolíčky, zámky              M = třídění co do skupiny prvků nepatří

L = D, T, N                                                                      S/Z = sluchové vnímání – sluchová paměť

    

 

* G = GRAFOMOTORICKÉ CVIKY                         L= LOGOPEDICKÉ PRVKY       

M = MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY                         S/Z = SLUCHOVÁ nebo ZRAKOVÁ PERCEPCE

LEDEN

Ledové království

 • Postavil jsem sněhuláka2 týdny

Projekt „Barvy“                                                                       2 týdny

Poznáváme svět

 • Až já budu velká, bude ze mě…1 týden

G = uvolnění celé ruky - vodorovná čára, cviky                        M = větší x menší, nižší x vyšší

L = J, K, G                                                                                    S/Z = sluchové vnímání - vzruchy

ÚNOR

Ledové království

Projekt „Voda“                                                                                 1 týden

 • Maškarní dovádění                                                     1 týden

Projekt „Třídění odpadu“                                                         1 týden

                                                                                       M = pojmy, vztahy – malý, velký

L = C, S, Z                                                                          S/Z = sluchové vnímání – zvuky zvířat

BŘEZEN

Moje zvířátko, kde má domov

 • Zvířata ve volné přírodě           1 týden
 • Domácí zvířata a jejich mláďata                                 1 týden
 • Zvířátka celého světa                                                  1 týden

Hřej, sluníčko hřej

 • příroda se probouzí                                 2 týdny

G = rozvoj jemné motoriky - navlékání, trhání, mačkání       M = pojem - hodně x málo

L = H, CH, OU, AU                                                                      S/Z = zrakové rozlišení – figura v pozadí

DUBEN

Hřej sluníčko, hřej

 • Vstávej semínko            1 týden
 • Svátky jara1 týden

PROJEKT: „Voda“                                                                          1 týden

Hřej sluníčko, hřej

 • Čarodějky dobrodějky1 týden

G = spodní a horní oblouk                                                                    M = méně x více, stejně

L = V, F, D                                                                           S/Z = zraková analíza x syntéza

* G = GRAFOMOTORICKÉ CVIKY                         L= LOGOPEDICKÉ PRVKY       

M = MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY                         S/L = SLUCHOVÁ nb. ZRAKOVÁ PERCEPCE

KVĚTEN

Kytička pro maminku

 • Moje maminka má svátek1 týden

Poznáváme svět

 • Děti, pozor červená                                                     1 týden

Projekt „Les a jeho okolí“                                                       1 týden

Náš svět

 • Je nám dobře na světě2 týdny

                                                                                              M = pojmy, vztahy – VĚTŠÍ x MENŠÍ, vyšší x nižší

L = T, N, L                                                                          S/Z = sluchové vnímání – zopakování vět ze čtyř slov

ČERVEN

                                                                      

Kytička pro maminku

 • Máma – táta MÁTA           1 týden

Poznáváme svět

 • Co děláme celý rok1 týden

Projekt „Zdravý způsob života“                                               2 týdny

G = vodorovná čára, spodní oblouk s vratným tahem       M = pojem – stejně – vytváření dvojic

                                                                                                                     S/Z = vnímání rytmu a pohybu

ČERVENEC

Hurá na prázdniny

 • Léto jak má být1 týden
 • Prázdniny u babičky a dědečka1 týden

G = šikmá čára, smyčka

SRPEN

Hurá na prázdniny

 • Prázdniny u babičky a dědečka                                   1 týden

G = svislá, vodorovná čára, kruh

 

* G = GRAFOMOTORICKÉ CVIKY                         L= LOGOPEDICKÉ PRVKY       

M = MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY                         S/L = SLUCHOVÁ nb. ZRAKOVÁ PERCEPCE

Kontakt:

+ 420 466 930 380

Ředitelka školy:

+ 420606 631 763