Facebook

Měsíční plán

DUBEN

Hřej sluníčko, hřej

  • Vstávej semínko                 1 týden

Seznamování se společenstvím trávy, květin, stromů, co potřebují k životu, růstu, péče o ně, jejich význam, rozmanitost tvarů, barev, činnosti lidí na zahradě, v přírodě – péče

  • Svátky jara                           1 týden

fantazie, představivost, radost z tvořivé práce, tradice a kultura své země, vítání jara, velikonoce, moudro lidových pranostik, pořekadlech

PROJEKT: „Voda“                      1 týden

Zaměření se na podstatu ochrany vodstev, přírody a biotopů, neplýtvání vodou, rizika opačného chování

Hřej sluníčko, hřej

  • Čarodějky dobrodějky         1 týden

tradice pálení čarodějnic, rozvoj tvoř. činností, v oblastech estetických, jazykových a pohybových aktivitách, poznatky o ochraně svého zdraví

Kontakt:

+ 420 466 930 380

Ředitelka školy:

+ 420606 631 763