Facebook

Měsíční plán

                     

Měsíční plán

KVĚTEN 2019

Téma: KYTIČKA PRO MAMINKU

Podtéma: Moje maminka má svátek

Časový rozsah:1 týden

  • posilovat citové vztahy k mamince, vést děti k projevu lásky, pozornosti k mamince, společná oslava ke dni Svátku matek, poznávat roli ženy, matky v rodině

Téma: KYTIČKA PRO MAMINKU

Podtéma: Máma + táta = MÁTA

Časový rozsah:1 týden

  • uvědomit si význam rodiny, posilovat vztahy k členům rodiny, poznávat role muže, otce v rodině, seznámit se s narozením dítěte a s péčí o miminko, vést děti k vědomí, že každý někam patříme, máme svoji rodinu, svůj domov

Projekt: ŽABKA ZAHRADNICE

Časový rozsah: 1 týden

  • seznámení s prací na      zahradě, pěstováním rostlin, co roste na zahradě - v přírodě, léčivé      bylinky – poznávání a využití pro zdraví, zahradní nářadí, péče o záhonky      - zahradu

Téma: NÁŠ SVĚT

Podtéma: Je nám dobře na světě

Časový rozsah:1 týden

  • Mezinárodní den dětí – společná oslava v MŠ, ale svátek slaví děti na celém světě, snaha o pochopení, že jsou lidé různí, proč žijí na určitém místě a jakým způsobem, vytvořit povědomí o existenci jiných kultur a národností, vytváření prosociálních postojů

Kontakt:

+ 420 466 930 380

Ředitelka školy:

+ 420606 631 763