Facebook

Mateřská škola

 

       
   
     
 

 

 

Vážení rodiče!                                                                                               

Rádi bychom Vás upozornili na preventivní vyšetření zraku pomocí přístroje Plusoptix S09, který dokáže odhalit příčiny zrakových vad již u velmi malých dětí. V Pardubickém kraji od roku 2010 probíhá plošná zraková prevence přímo v mateřských školách. Elektrárny Opatovice opětovně v roce 2017 plně finančně uhradí zrakovou prevenci nově nastoupeným dětem v naší mateřské škole.

 • Jak vyšetření zraku probíhá? Na oči dítěte se ze vzdálenosti jednoho metru zacílí kamera s obličejem panáčka. Dítě při vyšetření vedeme k tomu, aby se podívalo do středu obrazovky na nosík panáčka. Jakmile dítě upře zrak na tento bod, kamera sejme odraz infračerveného světla od očního pozadí a vyšetření je hotové. Kamera má navíc doprovodné světelné a zvukové efekty, které dokáží upoutat pozornost i velmi malého či nespolupracujícího dítěte.
 •  Po vyšetření dostává dítě do svého zdravotního průkazu (str. 23) razítko s logem zrakového screeningu. Tímto jednoduchým opatřením získává pediatr informaci o tom, zda Vaše dítě prošlo preventivním vyšetřením zraku a v jakém stavu jeho zrak je. V případě, že dítě do věku dovršených 5 let neprojde zrakovou prevencí, může pediatr doporučit dodatečné vyšetření zraku.
 • Zraková prevence bude probíhat v pátek 7. dubna 2017 od 9.00 hod. Nově nastoupené děti mají vyšetření zdarma, ostatní děti za úhradu 160,- Kč. V případě zájmu o preventivní vyšetření zraku svého dítěte vyplňte formulář „Souhlasu se zrakovým screeningem“. Prosím, v den zrakové prevence přineste zdravotní průkazy dětí. Děkujeme.
 • _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

V úterý 4. 4. 2017 v 17.00 hod.

proběhne ve školní jídelně na hlavní budově školy

třídní schůzka MŠ.

 • Program TS:
 • povinná docházka do MŠ
 • zrakový screening
 • ozdravný pobyt
 • focení

 

 


Pozor, změna termínu zápisů ke vzdělávání!

Do ZŠ v dubnu 2017, do MŠ v květnu 2017 (změna zákona).

O přesném termínu Vás budeme včas informovat.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ÚPLATA zůstává pro školní rok 2016/2017 stejná,

 

 tj. 300 Kč/měs. celodenní docházka, 200 Kč/měs. polodenní.

 

Mgr. Světlana Vacková                                                                   

    ředitelka školy

Projednáno se zřizovatelem dne 30.03.2016

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zrakový screening

 


 Sleva na daních za umístění dítěte v mateřské škole

Od kalendářního roku 2014 mohou rodiče dětí předškolního věku uplatňovat slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení v rámci ročního zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání. Pro rok 2014 se jednalo o částku
8 500 Kč, pro rok 2015 je možno uplatnit slevu až do výše 9 200 Kč. Roční daňová sleva na školku se týká pouze školného (úplaty za vzdělávání), nikoliv stravného či výdajů na dopravu. Podle
§ 35bb zákona o daních z příjmů lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance na začátku roku.

Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, (§ 35 ba odst. 1 písm. g) může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit i slevu za umístění dítěte v mateřské škole. Školám tak vyplynula povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může nově daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob. Jedná se o částku ve výši úplaty za předškolní vzdělávání dle § 123 školského zákona. Tyto změny vešly v platnost v souvislosti s přijetím zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Výklad zákona je zatím takový, že se sleva může uplatnit prakticky u všech zařízení školkového typu, tedy nejen ve státních, ale i v soukromých školkách či dětských skupinách.

Uplatňuje-li jeden z rodičů daňové zvýhodnění na děti a zároveň má vypočtenou daň nižší než daňové zvýhodnění, vzniká mu nárok na tzv. daňový bonus. Bonus zvyšuje čistý disponibilní příjem domácnosti, protože rodič nezaplatí
na dani z příjmu fyzických osob nic a ještě obdrží zmíněný daňový bonus od finančního úřadu
. Daňovou slevou na školku, která bude rovněž přímo snižovat vypočtenou daň z příjmu, ale bude možné snížit
daň z příjmu maximálně do nuly. V případě, že daňová povinnost rodiče bude nižší než nárok na slevu, tak rodič nevyužije slevu celou.
Rodiče by si tedy měli propočítat, kdo z nich daňovou slevu na školku uplatní, aby se maximalizovala její daňová výhoda. Zpravidla by měl slevu na školku uplatnit rodič s vyššími zdanitelnými příjmy, zatímco daňové zvýhodnění může uplatnit i rodič s nižšími příjmy, protože mu může vzniknout nárok na daňový bonus.

O vystavení potvrzení požádejte účetní školy paní Martinu Metelkovou.

____________________________________________________________________________________________
  

Úplata MŠ se pro školní rok 2016 - 17 nemění. (300,-Kč za měsíc při celodenní docházce)

_______________________________________________________________________________________________________

  

  MŠ Dříteč má tři třídy.

I. třída se nachází v budově bývalé fary a navštěvují ji zpravidla nejmenší děti ve věku 3 let.

II. třída je v hlavní budově školy a  zařazujeme do ní většinou 4 leté děti.

III. třída se nachází též v hlavní budově školy a to v nové přístavbě realizované v roce 2013. Navštěvují ji předškoláci a nejstarší děti 5 - 6 let.

 

V naší mateřské škole probíhá bezplatně výuka angličtiny.

Jednou týdně v oddělení Veverky a Želvičky, hravou formou.

Dochází sem aprobovaná učitelka ze základní školy.

________________________________________________________________________________________________________

 

Provoz MŠ je od 6.30 hod. do 16.30 hod.

 

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 300,-Kč za měsíc při celodenní docházce.

Informace o platbách za stravné najdete v odkazu "školní jídelna". 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Děti do MŠ potřebují:

 

 • bačkůrky
 • oblečení do třídy (pohodlné tepláčky, tričko)
 • oblečení na vycházku (pohodlné oblečení, které se může zamazat)
 • pyžamko
 • náhradní oblečení (tričko, tepláčky, spodní prádlo)
 • děti ze II. a III. třídy plastový hrníček.

 

Dětem vše podepište. Děkujeme

 

  

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Kontakt:

+ 420 466 930 380