Co nabízíme

 

Obec Dříteč je malá vesnice zhruba se 460 obyvateli. Nachází se na spojnici mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, přibližně na poloviční cestě mezi těmito dvěma městy. Dříteč se pyšní titulem „Vesnice Pardubického kraje roku 2014". V roce 2013 jsme získali Bílou stuhu v soutěži Vesnice roku za práci s mládeží.

 

 

Motto: Sám půjdeš rychleji, ale spolu s ostatními dojdeš dál. Keňské přísloví

 


Naše hlavní priority:

- inkluze ano, ale s pokorou a zdravým rozumem
- partnerské vztahy, atmosféra bezpečí a důvěry
- motivace k celoživotnímu učení
- naučit žáky hodnocení a sebehodnocení, znát své silné i slabé stránky a umět s nimi pracovat
- pevné základy, na kterých je možno stavět
- estetické prostředí

 

Nabízíme :

 

 

- angličtinu od mateřské školy, povinně od 1. ročníku, konverzaci s rodilým mluvčím

- informatiku od 2. ročníku


- bezplatně výuku golfu a atletickou přípravku

 

- reedukační péči pro žáky s poruchami učení

 

- logopedickou péči

 

- zajišťujeme plavecký výcvik

 

- pětidenní ozdravný pobyt

 

- řadu kroužků, akcí, projektů

 

- kvalitní žákovskou knihovnu (přes 800 svazků)

 

 


Škola ve Dřítči je typem málotřídní školy rodinného charakteru. Vzdělávají se zde žáci od 1. do 5. ročníku. Výuka probíhá ve třech třídách.


Díky nízkému počtu dětí ve třídách je možné se individuálně věnovat všem dětem podle jejich potřeb a zájmů. Každému dítěti se dostává pozornosti, nikdo se necítí sám a opomíjený.


Jsme škola zaměřená především na vztahy. Každý problém ihned řešíme. K žákům přistupujeme vlídně a klidně, důsledně dbáme na individuální přístup. Naším heslem je „vlídná přísnost". Chceme, aby se u nás děti i dospělí cítili dobře.
Hodnocení: Hodnotíme kombinovaně, tj. známkou i slovně. V nižších ročnících převládá hodnocení slovní. Slovní hodnocení je přílohou každého vysvědčení.


Kvůli dojíždějícím dětem začíná vyučování už v 7,45 hodin. Do obce je dobré autobusové spojení od Hradce i od Pardubic.
Součástí školy je školní jídelna a kuchyně. Dbáme na zdravou výživu. Jelikož připravujeme menší počet jídel, vše je poctivé, domácí, velmi chutné.


Za největší přednost naší školy považujeme spojení s mateřskou školou. Díky tomu se u nás setkávají děti z různých věkových skupin, učí se spolupráci, toleranci a vzájemnému respektování.


Nabízíme řadu kroužků, a to i pro děti z mateřské školy. Možnost hudebního vzdělání – hra na dechové nástroje, sólový a sborový zpěv. Možnost tvoření z keramické hlíny.


Nabízíme školní družinu v čase od 7,00 do 16,30 hodin (po dohodě již od 6,30).


Každý rok pořádáme pro děti ze základní a mateřské školy ozdravný pobyt. Zajišťujeme plavecký výcvik.
Součástí výuky od 1. ročníku je angličtina a od 2. ročníku informatika.


Díky podpoře a porozumění Obecního úřadu ve Dřítči a finančním darům Elektrárny Opatovice je škola skvěle vybavená a zařízená.
Budeme rádi, když nás navštívíte a osobně se přesvědčíte o kvalitách a přednostech naší školy. Návštěvu si můžete domluvit telefonicky na čísle 466 930 380, 606 631 763 nebo mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Kontakt:

+ 420 466 930 380

Ředitelka školy:

+ 420606 631 763